5 Mart 2010 Cuma

Part 3 | Elif Baş'dan...

Merhaba,

Cuma günü Part 3 sınavını geçtim ve aklımda kalan bazı soruları paylaşayım istedim :)

Daha önceki paylaşımlar nasıldı bilmiyorum ama, ben hatırladığım soruları - eksik hatırladıklarım da dahil olmak üzere- yazıyorum:

Strategic management/marketing konularının sunumların yanı sıra gleim kitabından da okunması faydalı olabilir, tanım soruları çıkıyor.

1. Computer aided manufacturing, computer integrated manufacturing tanımları (soruda tanım verilmiş, seçenekler CAM, CIM, Flexible manufacturing gibi)

2. x şirketi danışmanlık hizmeti alıyor ve danışmandan ........ hizmetlerini istiyor. bunun için danışmanın kullanması gereken en uygun method nedir? balanced scorecard, benchmarking, value chain analysis gibi seçenekler.

3. just in time ile ilgili bir soru hatırlıyorum: aşağıdakilerden hangisi just in time sistemine geçmek için encourage edicidir?

4. theory of constraints and throughput costing

5. supply ile ilgili bir soru vardı, bana ilginç geldi. peak demand olan donemde supply’i karşıyalayabilen bir şirket demandin az olduğu donemde idle kapasitede oluyor, bu kapasiteyi depolayıp daha sonra kullanamaması supply’in hangi özelliğidir gibiydi soru, ama seçenekleri de sorunun ne olduğunu da tam hatırlayamıyorum.

6. segmentation, targeting, positioning tanımları

7. customer valueya göre pricing yapılıyorsa doğru sıralama nedir? seçenekler üç aşamanın farklı sıralamalarından oluşuyordu (emin değilim ama A. target pricing,value engineering, target costing B. target costing, target pricing, .... gibi birşeyler hatırlıyorum)

Convertible bond, conversion premium.

Short term borçlanmanın riski (seçenekleri hatırlamıyorum)

Portföy riski ile ilgili 3 soru vardı:

1. portföyde iki urun var, birinin ortalaması 20.000 ve standart sapması 30, diğerinin ortalaması 20.000 ve standart sapması 40. portföy standart sapmasının 35 olması için bu iki urun korelasyonu ne olmalıdır? A. -1 B. +1 C.0 D. 0,35

2. portföydeki ürünlerin şayisi artıyorsa portföy riski nasıl değişir? A. increases increasingly B. increases decreasingly C. decreases increasingly... gibi seçenekler hatırlıyorum.

• Factoring'den kolay bir soru vardı.

• Aging'den bir soru hatırlıyorum: toplam satış, 30, 60, 90, 120 gün içinde ödenecek alacak miktarları ve bad debt rakamları verilmiş 4 seçenek ve bunlardan hangisinin en karlı olduğu.

Decision analysis soruları çok fazla işlem gerektirmiyor. net present value sorusu az, genelde x. yıldaki nakit akimi nedir, initial investment nedir gibi tek senelik hesap gerektiren sorular.

• Make or buy decision

Soruların birisinde vergiyi etkileyecek çok fazla detay verilmişti (eski assetin satış fiyatı, book valuesu, yeni assetin depreciation metodu gibi) ama soru vergi etkilerini hariç tutarak hesaplayın dediği için bunlara gerek yoktu, hesaplara başlamadan önce sorunun dikkatli okunması gerektiğini bir kez daha anlamış oldum :)

Bir tane decision tree sorusu

Umarım faydalı olur.

Elif Baş

Mart 3, 2010

Hiç yorum yok: