17 Aralık 2011 Cumartesi

Diğer Global Sertifikalar: DipIFR | Diploma in International Financial Reporting


DipIFR Nedir?

DipIFR (Diploma in International Financial Reporting), dünyanın en büyük muhasebe kuruluşlarından birisi olan ACCA (Association of Certified Chartered Accountants) tarafından verilen ve tüm dünyada tanınırlığı olan, Uluslararası Finansal Raporlama alnında profesyonel yetkinliklerinizin ölçülmesine ve belgelenmesine yönelik uluslararası nitelikte ileri seviye bir sertifikasyondur.  Bu sertifikasyonu almaya hak kazanan profesyoneller, tüm dünyada kabul gören ACCA DipIFR derecesine sahip olurlar.

DipIFR Sertifikası, mali işler, denetim ve finansal yönetim alanında çalışan profesyonellerin IFRS alanındaki bilgi birikimlerini geliştirmeye yönelik bir programdır. Bu program, IFRS alanında temel kavramların ve bu temel kavramların altında yatan prensiplerin anlaşılması ve uluslararası kapsamda uygulamaların öğrenilmesini hedefler.

Finansal muhasebe ve raporlama konusu ile ilgilenen ve en az 3 sene mali işler, finans ve denetim alanında görev yapmış olan, mevcut profesyonel birikimlerini uluslararası nitelikte bir yetkinliğe taşımak isteyen ve iyi derecede İngilizce bilen tüm profesyoneller bu programa katılabilirler.

ACCA tarafından yürütülen DipIFR Sertifika Programı'nın amacı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları'na yönelik profesyonel bilgi birikimini artırmak, temel kavram ve prensiplerin yanı sıra uluslararası alanda uygulamaları öğretmek şeklinde özetlenebilir. DipIFR Sertifika Programı'na katılan adaylar bu programın başarıyla tamamlanması sonucunda;
  • muhasebe standartları’nın genel çerçevesini ve yapısını anlayabilecek,
  • ilgili finansal raporlama standartlarını finansal tablolara uygulayabilecek,
  • gerekli finansal tablo açıklama ve dipnotlarını belirleyip uygulayabilecek,
  • konsolide grup finansal tablolarını bağlı şirket, iştirak ve iş ortaklıklarını da içerecek şekilde hazırlayabilecek
bilgi seviyesine erişecektir.

DipIFR Sınavı


DipIFR  Sertifika sınavları yılda 2 kez Haziran ve Aralık aylarında tek oturumlu ve 3 saat süren bir yazılı sınav olarak gerçekleştirilmektedir. Tüm dünyada ve Türkiye’de 350’nin üzerinde sınav merkezinde yapılmaktadır. Sınav dili İngilizcedir.

Sınav geçme notu 100 puan üzerinden 50 puandır.

Kayıt ve Sınav İşlemleri

Kayıt ve sınav işlemleri için doğrudan ACCA ile bağlantıya geçilmesi gerekmektedir. Tüm kayıt işlemleri “online” gerçekleştirilmektedir.  DipIFR başvuru ve sınav için gerekli belgelerin
    Aralık sınavı için 8 Ekim’den 20 gün önce
    Haziran sınavı için 8 Nisan’dan 20 gün önce
ACCA'ya ulaştırılması gerekmektedir.

Sınav kayıt ücreti 177 GBP olup, ödenen kayıt ücreti karşılığında sınava girme hakkı yatırıldığı tarihten başlayarak iki yıl içinde, başka bir deyişle dört sınavlık bir dönem içinde kullanılabilir. Bu ücret yalnız bir sınav için geçerlidir.

DipIFR Sınavı, kayıt işlemleri ve 
DipIFR Sertifikası Hazırlık Programı içeriği  ile ilgili daha fazla detay için www.ifrturk.com veya info@ifrturk.com adresinden IFRS Program Ofisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Hiç yorum yok: