17 Aralık 2011 Cumartesi

Finansal Yönetim Kariyeri ve CMA Sertifikası

CMA Sertifikası 1972'den bu yana merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan ve tüm dünyada 70,000'in üzerinde üyesi bulunan IMA (Institute of Management Accountants) tarafından verilen bir finansal yönetim sertifikasıdır.

CMA Sertifikası konuları, kurumsal ve stratejik finans yönetimi süreçlerini içermekte ve günümüzde bir Finans Direktörü (CFO) tarafından bilinmesi / yönetilmesi beklenen konuları kapsamaktadır. Bu bağlamda CMA, ileri seviye bir finans yönetimi sertifikasıdır ve uluslararası nitelikte bir Finans MBA programı ve belki de bunun üzerinde bir kapsam, yetkinlik ve profesyonel formasyon sağlar.

Günümüzde Finans alanında master / yüksek lisans programları oldukça sınırlı sayıda ve dar kapsamda sağlanmaktadır. Bunun yanı sıra, MBA veya Executive MBA programlarında yine finansal yönetim konuları diğer konulara göre (insan kaynakları, organizasyonel gelişim, pazarlama, yönetim bilimleri) daha az yer almaktadır. Dolayısıyla, uluslararası, bağımsız ve prestijli bir kuruluş tarafından yapılan ve yine tüm dünyada bağımsız sınav merkezlerinde alınan CMA Sertifikası, ileri seviyede bir finansal yönetim formasyonu sunmaktadır.

Bunun yanı sıra CMA Sertifikası konuları, finansal yönetim kavramı altında tüm dünyada bilinen modern finansal yönetim süreçlerini içerir ve konuları belirli bir ülke mevzuatına veya muhasebe sistemine göre veya özel bir alana yönelik düzenlenmemiştir. Bu yönüyle de CMA Programı diğer uluslararası nitelikte sertifikalara göre kendini ayrıştırmaktadır.

Örnek olarak CPA sertifikası, özellikle ABD'de denetim ve muhasebe alanında çalışmak için alınması gerekli bir sertifikadır ve ABD'nin ve hatta alındığı eyaletin genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, vergi ve raporlama esaslarına bağımlı bir sertifikadır. Bunun yanı sıra CFA sertifikası, özel olarak uluslararası Yatırım Bankacılığı alanında çalışanlara yöneliktir ve yine ABD vergi kanunları ve sermaye piyasası düzenlemelerine bağlıdır.

CMA Serifikası konuları ise temel olarak Finansal Planlama, Yönetim Muhasebesi, Performans Ölçümleme, Finansal Analiz ve Finansal Karar Alma Teknikleri, Kurumsal Finansman, Risk Yönetimi, Yatırım Kararlarının Yönetimi, Değerleme, İç Denetim ve Kurumsal Risk Değerleme, Profesyonel ve Organizasyonel Etik alanlarını kapsar.

Bu anlamda CMA Sertifikası uluslararası nitelikte finansal yönetim yetkinliklerine sahip olmayı planlayan ve Finansal Yönetim alanında üst düzey yöneticilik yapan (CFO, Finans Direktörü)  veya kariyerinde bu görevleri yapma hedefi olan finansal yönetim profesyonelleri için çok uygun uluslararası bir programdır.

CMA Sertifikası ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye www.cmaturk.net adresinden veya doğrudan http://www.cmaturk.net/html/cma_sertifikasi.html bağlantısından ulaşabilirsiniz.

CMA Program Ofisi
info@cmaturk.net | 212 355 8962 | www.cmaturk.net

Hiç yorum yok: