4 Mart 2013 Pazartesi

Yeni Part1 | İrem Dinç'den...26 Şubat 2013'de CMA Part 1 sınavına girdim.

Test sorularında küçük essay tarzında sözel sorular çok vardı, gerek bütçe çeşitleri ve IMA nın ethic standartlarından sorular sorulmuştu.

Essay'de 2 ana soru altında 10 soru vardı. İlkinde 6 ikincisinde 4 soru vardı. İlk soru tamamen sözeldi. Resource centerların anlatılması ve bu essayde hangi resource type olduğuydu. İkincisinde allocation cost typelarının anlatılması ve bu essayde hangi allocation type in kullanılması gerektiğiydi. Üçüncüsünde transfer pricing in 3 çeşidinizi anlatınız, dördüncüsünde burada hangi transfer price kullanılmalı.

İkinci soruda ise cash budget soruluyor 3 ay için. Bir müdür kendi sayılarına göre yapıyor ve budget slack koyuyor, ve cash eksiye düşüyor. Bir de onun altında calışan kişi olması gereken gerçek sayılara göre yapıyor ve cash pozitif çıkıyor. (Bunları bize hesaplatıyor 3 ay için.)  Bu iki yöntemin etkilerini soruyor. En son soru da IMA'nın Ethical Standart'ları anlat ve bu essayde hangileri ethic kurallarına uyulmamış ve ne yapılmalı.

İrem Dinç

Hiç yorum yok: