27 Şubat 2015 Cuma

Yeni Part2 | Mustafa Durna'dan


Part 2 sınavına 27 Şubat 2015 günü girdim. 

Genel olarak kolay bir sınavdı. Özellikle PART1 ile kıyaslandığında sorular hem daha kolay, hem de daha az işlemle çözülebilen cinstendi. PART 1’de multiple choice kısmını ancak yetiştirmiş, 2. Essay’in 2 maddesini hiç okuyamamıştım. Bugün multiple choice’u 20 dakika, essay’i 10 dakika kala bitirdim. PART 1’de zorlanmayan, bu kısmı çok kolay geçer diye düşünüyorum.

Multiple Choice kısmındaki sorular  IMA’nın tanıtım broşüründe belirtilen dağılıma uygun  geldi.   Belki, etik biraz fazla olabilir.  Bir ya da iki tane çok uzun paragraf vardı. Bunun dışındaki sorular, genelde tanımlardan yola çıkarak yorum yapmayı gerektiriyordu.  Dividend per share,  Earnings per share gibi benzer kavramların farkı üzerinden birkaç soru sormuşlar. Sınavdan hemen önce kitaptaki formül ve tanımları gözden geçirmek faydalı olabilir. Etik soruları, daha çok standartlar bağlantılıydı. Şirket birleşmesi, bölünme, satın alma vb konulardan hiç soru gelmedi. Bir tane Inıtial public offfering sorusu vardı. Detayını hatırlamıyorum ama, kolaydı. CVP analizi konusundan 5-6 tane hesaplama sorusu geldi. En çok bunlara vakit harcadım.

Essay sorularının neredeyse hepsini hatırlıyorum:

1. Çok basit bir bilanço verilmiş, bunun üzerinden;
a) current ratio, acid-test ratio ve debt to equity ratio’ları hesapla. Genel olarak ne işe yaradıklarını açıkla.
b) Hesapladığın ratio’ları bu firma özelinde yorumla.
c) Bu firma özelinde nakit asset’ler ile borç ödenirse quick ratio nasıl değişir? Uzun vadeli borçla inventory alınırsa quick ratio nasıl değişir vb?..
c) solvency nedir? firmalar capital yapılarını nasıl belirlemeli
d) ratio analysis’in sınırları nedir?..


2.Bir hisse senedine ait, par value, market value, ilk yıl dividend, market return, risk free return ve beta veriliyor;

a) beta nedir, ne işe yarar
b) CAPM’den faydalanarak bu senetin  return değerini bul.
c) constant growth model’e göre senetin fiyatını bul. Bu senet overvalued midir,  undervalued midir, tartış?..
d) common stock’ın 3 özelliği?
e) bond ile equity arasındaki 3 önemli fark?..


Mustafa Durna

Hiç yorum yok: